Peyto LakeALTERNATIVDOKTORN

informerar om näringens betydelse för hälsan

VattendragInformation som bygger på de allra senaste studierna och rönen inom alternativ medicin, kost och hälsa, men även på traditionell österländsk örtmedicin och alternativa behandlingsmetoder. Vår vision är att människor i framtiden kommer att ta ett större individuellt ansvar gällande sin egen hälsa.

Till skillnad mot skolmedicinen som oftast inriktar sig på symptomatisk lindring vill Alternativdoktorn ge vägledning till att hitta och avhjälpa orsaken till symptomen.

Övertygelsen ligger i att vi tror att kroppen vill vara frisk och ger vi kroppen det den vill ha, så uppstår hälsa. Att äta sunt, motionera och att ta ansvar för sin egen hälsa är avgörande för ett långt och friskt liv.