AlternativdoktornALTERNATIVDOKTORN

informerar om näringens betydelse för hälsan

Ögat

Över 1 miljon svenskar är i dagsläget drabbade av besvär med ögonen

Allt fler människor drabbas av åldersrelaterade ögonsjukdomar så som starr och förändringar i gula fläcken. Med en åldrande befolkning växer siffran lavinartat och ögonklinikerna är hårt belastade. Det som är anmärkningsvärt och mycket positivt är att naturliga ämnen från bär, grönsaker och fisk ger det bästa skyddet mot ögats åldrandeprocess.

Antioxidanter skyddar ögat

Rätt kost med rikligt intag av antioxidanter kan hjälpa till vid behandling av ögonbesvär och även för att förebygga sådana. Fördelen med dessa ämnen är att de kan intas under en obegränsad tid utan risk för biverkningar. Vår livsstil och diet betyder mycket för att kroppen ska kunna stå emot försämringar i ögat. Kroppens celler attackeras hela tiden av fria radikaler, dvs nedbrytande ämnen som orsakar cellskador. I takt med att vi blir äldre och får ett sämre immunförsvar, får vi allt svårare att stå emot fria radikaler.

Dålig cirkulation bidrar till en sämre funktion av ögat

Mängden fria radikaler kan även öka vid t ex rökning, luftföroreningar eller stress. När kroppen inte klarar av att stöta bort dessa så uppstår oxidativ stress – inre stress. Blodkärlen blir sköra, förstoppade och transporten av näring och syre till ögat begränsas. Kroppen kan försvara sig mot fria radikaler med hjälp av antioxidanter. Antioxidanter och deras funktioner kan liknas vid ett naturligt rostskyddsmedel. Det bromsar själva nedbrytningsprocessen. Det finns rikligt av antioxidanter i bär, frukt och grönsaker men vi svenskar äter ofta alldeles för lite av dessa nyttigheter och med för liten variation. Det finns många intressanta antioxidanter och de som följer här har visat sig vara specifikt bra för ögat.

Blåbär stärker ögat och ökar cirkulationen i de små kapillärerna

Blåbär stärker ögat och ökar cirkulationen i de små kapillärerna

Ny forskning bekräftar det som varit känt sedan länge att de antioxidativa ämnen som finns i bl a blåbär, är ett mycket effektivt vapen mot nedsatt syn och andra ögonbesvär. Det är uppseendeväckande att så få skandinaver känner till blåbärets hälsosamma effekter på ögonen. Detta med tanke på att vi bor i ett av de områden där det växer mest blåbär i världen. Dessutom har det visat sig att den typ av blåbär som återfinns i våra skogar är de mest näringsrika. Blåbär från Norden ger ett 12 gånger bättre oxidativt skydd än rödvin och hela 20 gånger bättre skydd än E-vitamin. De aktiva ämnena i blåbär kallas för antocyanosider och ger blåbäret dess färg.

Blåbär stärker ögonvävnaden och innehåller mycket A- vitamin som är bra för mörkerseende

Antocyanosiderna är några av naturens starkaste antioxidanter och skyddar ögat mot fria radikaler samtidigt som de stärker ögonvävnaden och ökar blodcirkulationen. Antocyanosiderna har också en anti-inflammatorisk och bakteriedödande effekt. Europeiska experter rekommenderar ett intag av ca 30-70 g färska blåbär varje dag för att ögat ska få en tillräcklig mängd.

Ögonläkare har upptäckt hur effektiva antioxidanterna är i blåbär

Hillevi Blomster är en framstående forskare och ögonläkare i Finland som under de senare åren undersökt sambandet mellan oxidativ stress och åldersrelaterade ögonsjukdomar. Hillevi har upptäckt hur effektiva antioxidanterna är i blåbär och understryker det viktiga i att förebygga ögonsjukdomar och inte bara behandla dem när de är ett faktum.

Lutein är bra för synen och hämmar uppkomsten av problem relaterade till gula fläcken - AMD.

Lutein förebygger ögonbesvär

Lutein samlas i gula fläcken i ögats näthinna. Lutein skyddar ögat genom att filtrera bort skadligt UV-ljus och fungerar även som en kraftig antioxidant. Studier har visat att personer med höga luteinnivåer i gula fläcken löper en mindre risk att drabbas av åldersrelaterade ögonproblem. Kroppen kan inte själv tillverka lutein utan det måste tillföras via födan. Lutein finns i äggula liksom i mörkt gröna grönsaker som till exempel spenat. Enligt senare forskning kan lutein skydda mot grå starr och även mot så kallad åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Viktiga antioxidanter för gula fläcken är förutom luteinet, vitamin E, vitamin C, zink och selen.

Quercetin är en värdefull antioxidant som tillhör bioflavonoiderna

Forskare tror att detta ämne kan vara till stor hjälp för diabetiker. Quercetin främjar kroppens insulinproduktion och hämmar det enzym som lagrar upp sockerarter. På så sätt förhindras följdsjukdomar som är en konsekvens av sockeranhopning i kroppen, t ex nervskada, nedsatt syn och grå starr. Quercetin fungerar också som antihistamin och har antiinflammatoriska egenskaper.

Rutin – Håller kapillärväggarna friska och starka i ögat

Rutin är en antioxidant och bioflavonoid som tidigare kallats vitamin P. Det finns naturligt i bl a eukalyptusblad och bovete. Rutin hjälper till att hålla kapillärväggarna friska och starka och är bra vid alla former av blödningar och brustna blodkärl, som t ex blödningar i ögat, blåmärken och åderbråck.

Salvia – En stark antioxidant

Salvia är en antioxidant som är stimulerande, sammandragande och antiseptisk

Vitamin E – Ökar cirkulationen i ögat

Vitamin E är en fettlöslig antioxidant som bidrar till att hålla slemhinnorna friska. Det stärker kapillärväggarna och har förmågan att bilda nya blodkärl för att kringgå blockerade vener och artärer. Vitamin E förbättrar också cirkulationen och höjer syrekoncentrationen i blodet, vilket är till nytta för alla celler.

Mycket tyder på att starka antioxidanter från blåbärsextrakt och lutein från ringblomma kan hjälpa, bromsa upp och lindra bland annat:
• Ansträngda och trötta ögon
• Synförändringar
• Grå starr- Katarakt
• Grön starr- Glaukom
• Förändringar i gula fläcken - AMD

zink – hämmar synförändringar

Ögats åderhinna innehåller höga koncentrationer av zink. Låga zinkvärden kan medföra synförändring, särskilt svårigheter att skilja på gröna och blå nyanser. Långvarig zinkbrist kan leda till ett flertal ögonsjukdomar som t ex grå starr och makuladegeneration.

Selen – Hämmar uppkomsten av Grå starr

Selen är en kraftfull antioxidant som förstärker effekten av vitamin E. Vid brist på selen kan grå starr uppstå. I Sverige är selenbrist relativt vanligt då vi har en mycket selenfattig jord. Intensiv odling, tungmetallnedfall och markförsurning har ytterligare försämrat situationen.

Grå starr – Katarakt

Grå starr drabbar många svenskar och några får problem redan i 50-årsåldern. Sjukdomen börjar med en svag suddighet som med tiden förvärras. Förloppet kan ta allt från några månader till tiotals år. Sjukdomen uppkommer då proteiner i ögats lins klumpar samman så att linsen blir grumlig. Idag kan man relativt enkelt operera grå starr genom att sätta in en konstgjord lins. Väntetiden är dock ofta lång och det kan uppstå efterföljande komplikationer.

Grön starr – Glaukom

Ca 150 000 personer i Sverige har grön starr. De första symptomen kan vara värk och rodnad i ögonen. Många gånger märker den drabbade personen inte av sjukdomen och först när synen börjar bli sämre kontaktas en ögonläkare. Ofta konstateras då att trycket i ögat är högre än normalt. I dessa fall kan sjukdomen redan ha orsakat stor skada och det är därför mycket viktigt att man på äldre dagar årligen uppsöker en ögonläkare för kontroll. Det finns många olika typer av grön starr men gemensamt för dem alla är skador på ögats nervsystem. I det långa loppet leder detta till att man blir mer eller mindre blind.

Förändringar i gula fläcken – AMD

Förändringar i gula fläcken eller åldersrelaterad maculadegeneration (AMD). Denna sjukdom är ca en halv miljon svenskar drabbade av och antalet stiger för varje år. Det finns två typer av AMD, en våt och en torr. Den torra typen är vanligast och drabbar ca 90 %. Den våta typen, som är betydligt allvarligare, drabbar ca 10 %. Den torra typen kan övergå till att bli våt med tiden. De första symptomen av torr AMD kan vara att en bokstav försvinner i ett ord eller att en linje får ett hål i mitten. Våt AMD börjar ofta med att föremåls yttre konturer blir förvrängda och linjer blir krokiga. Då sjukdomen fortskrider blir detaljseendet allt sämre och i slutskedet kan man varken läsa, se på TV eller känna igen ansikten.

Studier

Det finns åtskilliga studier som visar på vikten av antioxidanter vid ögonbesvär.

I en studie (Age-Related Eye Disease Research Group 2001) såg man en skyddande effekt mot förvärrande av gula fläcken-sjukan vid tillförsel av vitamin E, vitamin C, betakaroten och zink.

Forskare vid Jordbruksdepartementet i USA (USDA) visar att antioxidanter skyddar mot grå starr och åldersrelaterad makuladegeneration i en studie som publicerats i tidningen Agricultural Research Magazine August 2003 – Vol. 51, No. 8.

Allen Taylor, chef för laboratoriet för forskning om näring och syn vid Tufts University i Boston menar att skyddande näring rik på antioxidanter kan vara det minst kostbara och mest praktiska sättet att fördröja uppkomsten av grå starr. Redan 2001 rapporterade Taylor och hans kollegor att antioxiderande näringsämnen spelar en viktig roll i förebyggandet av grå starr.

Forskare vid Harvard Medical Center visar att frukt och grönsaker minskar risken för åldersrelaterad grå starr med 10-15 % i en studie som publicerades i tidningen American Journal for Clinical Nutrition.

Du kan själv påverka!

Den som äter en varierad kost bestående av minst 350 g broccoli eller gröna ärtor, 60 g blåbär, skaldjur, fet fisk och nötter varje dag kan få ett bra skydd mot åldersrelaterade ögonsjukdomar. Ett annat sätt för att maximera skyddet eller för att mildra en redan skedd skada är att ta ett koncentrerat blåbärstillskott med starka antioxidanter.

Varför fortsätta lida när det finns naturlig hjälp att få?