AlternativdoktornALTERNATIVDOKTORN

informerar om näringens betydelse för hälsan

Solbrun/Viktreducering

Solen sätter sina spår

Huden fungerar som ett skyddande överdrag mot kyla, värme, bakterier, virus och solens skadliga strålar. Solar man för mycket och bränner sig ofta kan förändringar i hudens pigmentceller uppstå. UV-strålningar når ända ner i läderhuden (det djupaste hudskiktet) och orsakar skador i celler som börjar dela sig okontrollerat. Celldelningar som inte hinner repareras av kroppen kan så småningom leda till hudcancer. Källa: www.vardguiden.nu

Solskyddskrämer – Bra eller dåligt?

Vår kunskap om ultraviolett strålning har ökat på senare år. Kritik har riktats mot solskyddsprodukter vars innehåll inte bara påverkar miljön utan även resulterar i bieffekter i kroppen. UV-filter i solskyddsprodukter kan förekomma i två former, kemiska respektive fysikaliska. UV-filter med kemiskt innehåll är ofta förekommande tillsatser i solskyddsprodukter. Nackdelen är att dessa ämnen tas upp i huden och in i kroppen. Fysikaliskt filter (består av partiklar av nanostorlek) lägger sig enbart på huden, dock finns det idag stora kunskapsluckor när det gäller effekterna av dessa partiklar. Höga halter av svårnedbrytbara ämnen kan ge skadliga långtidseffekter eftersom de lagras i kroppen.

I Norden är D-vitamin en bristvara

Vidare bildas även D-vitamin i huden vid exponering av solljus. Vitaminet är ett fettlösligt näringsämne som absorberas genom huden och transporteras till lever och njurar för fortsatt syntes till den aktiva formen vitamin D3 (kolekalciferol). D-vitamin har flera viktiga funktioner i kroppen, bl a omsättning av fosfat och kalcium, reglering av kalkbalansen i skelett och tänder, upprätthållande av nervsystemets och immunförsvarets funktion etc.

Brist på D-vitamin kan ge upphov till rakitis

(Missbildning av benen pga minskad inlagring av kalciumfosfat) hos barn och osteomalaci (demineralisering av skelettet) hos vuxna. Överdriven användning av solskyddskrämer bidrar visserligen till att huden skyddas mot solens strålar, samtidigt som produktionen av D-vitaminet blockeras. I Norden är D-vitamin en bristvara under vinterhalvåret, varför man bör vara mån om att huden verkligen blir exponerad för tillräckliga mängder solljus under sommartiden.

Ladda kroppen med solskyddande egenskaper

Solen har många fördelar varför man inte bör överdriva användningen av solskyddsmedel, utan förbereda huden för solens strålar med hjälp av antioxidanter med solskyddande egenskaper.

Naturligt solskydd inifrån

Den marina algen Dunaliella Salina innehåller höga koncentrationer av karotenoider (pigmentämnen). Det finns flera hundra sorters karotenoider i naturen, varav den mest kända är betakaroten. Betakaroten är en kraftfull antioxidant med solskyddande egenskaper som hjälper till att stärka huden inifrån.

Betakaroten kan hämma uppkomsten av soleksem

Betakaroten bidrar både till en snabbare och jämnare solbränna samt skyddar huden vid exponering av sol. Tack vare den antioxiderande effekten, neutraliseras de kedjereaktioner och nedbrytningsprocesser som uppstår i cellerna när UV-strålar träffar huden. Ett extra tillskott av karotenoider lämpar sig för personer som vill få en jämn och naturlig färg utan att behöva utsätta huden för alltför mycket solande. Betakarotenet kan även hämma uppkomsten av soleksem, ett extra skydd mot solens skadliga strålar. Betakaroten tillsammans med andra starka antioxidanter kan därför ses som ett komplement till traditionella solskyddsmedel.

Mariatistel kan hämma uppkomsten av pigmentfläckar

Mariatistel [Silybum Marianum] har sitt ursprung i Nordafrika och runt medelhavsområdet. Mariatistel har en lång historia av användning och är idag en välanvänd växt världen över. Växten trivs bäst i områden med höga halter av kväve. Silymarin är ett samlingsnamn för ett flavonoidkomplex (starka antioxidanter), vars funktion är att agera mot fria radikaler som kan ge skador på cellerna och kan hämma pigmentförändringar orsakade av solen. I övrigt är Mariatistel även känd för sina leverskyddande egenskaper samt bidrar till immunförsvarets funktion. Växten bidrar till en inre rening i kroppen, vilket är en förutsättning för en bättre hälsa.

Ett extra tillskott av betakaroten och andra starka antioxidanter kan hjälpa till att:
• Minska risken för solöverkänslighet
• Förbereda huden för solen
• Bidra till en jämn, naturlig och djupare solbränna

B-vitaminet PABA absorberar UV-ljus effektivt

Paraaminobensoesyra (PABA) är ett B-vitaminliknande ämne som ofta tillsätts i solskyddsprodukter tack vare dess skyddande egenskaper i huden. PABA kallades förut för vitamin B10 och vitamin H när ämnet upptäcktes på 1920-talet. Livsmedel rika på PABA är lever, ägg, vetegroddar, solrosfrön och yoghurt. De högsta koncentrationerna av PABA finns i huden. PABA absorberar UVljus effektivt samt förebygger förändringar i huden som uppstår till följd av för mycket solande.

Stark antioxidant som skyddar huden

Canaloupe-melonextrakt innehåller höga halter av enzymet superoxiddismutas (SOD), ett enzym med antioxiderande och antiinflammatoriska egenskaper. När kroppen inte hinner ta hand om mängden reaktiva molekyler uppstår så kallad oxidativ stress. SOD kan därför tillföras som ett kompletterande antioxidantskydd utöver det traditionella tillskottet av flavonoider och karotenoider.

Sund förbränning

Grunden till en hälsosam kropp kräver sund kost, tillräckligt med sömn och regelbunden fysisk aktivitet. Dock kan viktminskning många gånger leda till att både fett och muskler förloras. Ett sätt att underlätta förbränningen och samtidigt upprätthålla muskelmassan är med hjälp av ett tillskott av CLA (konjugerad linolsyra). Flera studier har visat att CLA i kombination med fysisk aktivitet ökar fettförbränningen i kroppen samt minskar upptaget av fett i fettcellerna. CLA är naturliga fettsyror som kroppen själv inte kan tillverka, utan fettsyrorna måste tillföras via kosten. Strukturen skiljer sig genom att dubbelbindningarna är konjugerade (dvs att dubbelbindningarna sitter bredvid varandra), vilket bidrar till att CLA har helt andra egenskaper jämfört andra fleromättade fettsyror. Idisslande djur bildar CLA med hjälp av enzymer från magtarmkanalen. Via blodet transporteras CLA till olika vävnader som sedan förs till kornas mjölk. CLA ingår därför naturligt i mjölkfettet i mejeriprodukter.

Även ur frön från växten tistel erhålls det rikligt med fleromättade fettsyror, däribland CLA som står för 80% av fettsyrorna. Flera hundra vetenskapliga arbeten har gjorts om CLA och dess gynnsamma egenskaper. En hel del positiva hälsoeffekter har tillskrivits CLA, bl a att fettsyrorna medverkar till en bättre fördelning mellan muskler och fett. CLA kan påverka vissa enzymers aktivitet så att fettinlagringen i adipocyterna (fettcellerna) minskas. Detta resulterar i att en mindre mängd fria fettsyror blir tillgängliga för transport in i fettcellerna. Dessutom stimulerar CLA till att inlagrat fett görs tillgängligt för energiomvandling i levern och musklerna.

Varje dag utsätts vår kropp för flera tusentals kemikalier. Det finns ingen människa som inte påverkas av kemikaliespridningen. Miljömedvetenhet är en viktig åtanke när de skadliga kemiska ämnena i solkrämer sprids i miljön. Solskyddskrämer som innehåller kemiska eller fysikaliska UV-filter kan medföra skadliga hälsoeffekter i kroppen.

CLA kan hjälpa kroppen med att:
•Öka fettförbränningen
• Hjälpa kroppens balans mellan fett- ochmuskelvävnad
• Återfukta och skyddar huden
• Förbättra hudens kvalité

Varför använda giftiga krämer när du kan få naturligt skydd?