AlternativdoktornALTERNATIVDOKTORN

informerar om näringens betydelse för hälsan

Slemhinnor

Havtornsolja är bra för torra och sköra slemhinnor i ögon, mun samt underliv

Sammansättningen av fettsyrorna i vår föda påverkar funktionen i cellerna, vävnaderna och organen, vilket i slutändan även inverkar på hur väl vår kropp fungerar. Cellmembranet i slemhinnans epitelceller är liksom alla celler uppbyggda av fosfolipider. Membranet utgör den mycket viktiga delen i cellen där olika ämnen (som hormoner, tillväxtfaktorer etc) passerar och signaler förmedlas mellan cellens inre till ytan och till området utanför cellen. För att cellmembranet ska fungera så optimalt som möjligt behövs en stor mängd fleromättade fettsyror för att hålla membranet i flytande form.

Havtornsolja hjälper cellerna att repareras vid torra och sköra slemhinnor

Fettsyrorna omega-3, omega-6 och omega-9 i havtorn har bland annat i uppgift att bygga upp cellmembranets fosfolipider. Vidare innehåller havtorn sällsynt hög halt av ytterligare en fettsyra, omega-7, vars funktion antas reparera och ersätta icke önskvärda fettsyror i cellmembranet. Mycket tyder på att omega-7 i kombination med de övriga fettsyrorna i havtorn har en betydelsefull roll i uppbyggnad och reparation av celler. Mot bakgrund av detta kan sammansättningen av fettsyrorna i havtorn ha en förmåga att främja funktionen hos dessa epitelceller som bygger upp kroppens slemhinnor, inte minst i ögon, mun och underliv.

Havtorn ur ett hälsoperspektiv

Havtorn [Hippophaë ramnoides] har en lång historia. Växten härstammar troligtvis från östra Himalaya och trivs bäst på karga platser med mycket solljus. Havtorn har under många århundraden haft en medicinsk användning i Asien tack vare dess välgörande egenskaper vid besvär med slemhinnor och skador på huden. Intresset för den medicinska tillämpningen av havtornsprodukter för dess hälsoeffekter har börjat uppmärksammas världen över. Forskning på den kinesiska folkmedicinen har bedrivits på flera håll i världen och idag har bären spritt sig från Asien till Europa.

Unik sammansättning för att skydda och läka slemhinnorna

Havtornsbärets fruktkött och frön har en enastående sammansättning fettsyror, som består av omega-3, omega-6, omega-7 och omega-9. Utmärkande är omega-7, en icke essentiell fettsyra som främst finns i huden och slemhinnorna. Fettsyran bildas därför normalt i kroppen, dock oftast i låga mängder som dessutom tenderar att minskas ytterligare med ålder, dålig kost, stress, hormonell förändring etc.

torra-slemhinnor-havtornsbär-omega7

Få livsmedel i naturen har så hög halt av omega-7 fettsyror som havtorn

Omega-7 fettsyran är betydelsefull vad gäller att reparera och upprätthålla funktionen hos slemhinnornas celler. Ett tillskott av omega-7 från havtorn antas därför skydda och stärka cellerna i hud och slemhinnor. Dessutom innehåller bäret rikligt med antioxidanter (askorbinsyra, tokoferoler, karotenoider, flavonoider) som skyddar cellerna mot oxidativ stress. Oxidativ stress förekommer naturligt som ett resultat av kemiska reaktioner i kroppen (till exempel rökning, dålig kosthållning och stress). Havtornsoljans fysiologiska effekter är att förbättra funktionen i kroppens slemhinnor och huden.

Välj ekologiskt – både för kropp och miljö

Ekologisk bärodling innebär produktion som har låg miljöpåverkan och samtidigt ger livsmedel med hög kvalitet. Det bör även framhållas att bären i ekologisk odling varken besprutas med kemiska bekämpningsmedel eller med lättlösliga handelsgödselmedel. Källa: Jordbruksverket

Påskynda läkning av huden vid atopiskt eksem

Kliniska studier har gjorts där havtornsolja använts hos patienter med atopiskt eksem. Havtornsoljan som är rik på omega-7 och vitamin C har visat sig bidra till att främja läkningen av olika typer av hudbesvär. Vitamin C är en kraftfull antioxidant som deltar i kollagenbildningen i samband med sårläkning.

Bättre tandhälsa

Möjligt är att även tandhälsan kan påverkas positivt av havtornsolja som stärker slemhinnorna i munnen. Muntorrhet ökar nämligen risken att drabbas av karies och tandlossning.

Andra naturliga starka antioxidanter som är bra för torra och sköra slemhinnor

Naturliga ämnen så som quercetin och rutin är starka antioxidanter som finns naturligt i bovete. De har naturliga antihistamin och antiinflammatoriska egenskaper vars funktion är att verka lindrande vid besvär med slemhinnorna.

Friska slemhinnor – en förutsättning för vårt välbefinnande.

Slemhinnor täcker kroppens alla inre hålrum, som matsmältnings- och andningsorganen, urinvägarna och underlivet. I slemhinnorna finns slemkörtlar som producerar sekret som mynnar ut på ytan och håller slemhinnans yta fuktig. Upp emot tre av fyra kvinnor upplever problem med slemhinnorna någon gång under livet. Källa: Sjukvårdsupplysningen

Vanliga besvär

Vid minskad produktion av sekret kan olika typer av besvär med torra slemhinnor uppstå där vanliga symptom är:

• Intensiv klåda eller sveda i slidan och urinröret
• Torra och grusiga ögon
• Ömtåliga övre luftvägar (till exempel i näsan)
• Torr och sträv i munnen

Dessa besvär kan dessutom leda till negativa konsekvenser:

• Sexlivet störs av klåda
• Smärta vid samlag på grund av sveda
• Sämre lukt- och smaksinne
• Skavningskänsla i mun
• Ökad benägenhet att drabbas av svamptillväxt i   mun och underliv
• Ökad risk för karies

Minskad produktion av sekret kan bero på faktorer som:

• Hormonförändringar i samband med klimakteriet
• Infektioner (till exempel svampinfektion)
• Autoimmuna sjukdomar (t ex Sjögrens Syndrom)
• Ärftlighet
• Mediciner
• Bristande intag av viktiga fettsyror

Fakta om sköra slemhinnor

Torra slemhinnor upplevs som ett allvarligt problem hos många människor. Besvären ger bland annat upphov till svampinfektioner, smärta i urinvägarna och underliv, försvagad nässlemhinna och karies. Kroppens slemhinnor utgör ett filter mot de ämnen som passerar igenom kroppen. Slemhinnorna tar selektivt upp viktiga näringsämnen, vilket i sin tur inverkar starkt på vårt immunförsvar. Att slemhinnor fungerar tillfredställande är därför en förutsättning för ett optimalt välbefinnande. Sköra slemhinnor i urinvägar och underliv ger upphov till onödigt mycket lidande hos kvinnor.

Mycket tyder på att fettsyrorna i havtornsolja kan hjälpa och lindra vid:
• Torra och sköra slemhinnor i mun, ögon samt underliv
• Främjar läkningen vid brännskador
Lindrar vid autoimmuna sjukdomar så som:
• Atopiskt eksem, Sjögrens Syndrom, Reumatiska besvär etc

Varför fortsätta lida när det finns naturlig hjälp att få?