AlternativdoktornALTERNATIVDOKTORN

informerar om näringens betydelse för hälsan

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är en folksjukdom

Upp till 50 procent av alla kvinnor får urinvägsinfektioner någon gång under sin livstid och omkring en tredjedel av dem kommer att få återkommande infektioner. Den vanligaste bakterien som orsakar mer än 75 procent av urinvägsinfektionerna heter E. coli ( Escherichia Co ).

Tranbär (vaccinium oxycoccus) - ett unikt bär

Tranbär (vaccinium oxycoccus) - ett unikt bär

Har sedan urminnes ti der använts som folkmedicinvid urinvägsbesvär som blåskatarr. Tranbärens aktiva ämne gör att bakterier har svårt att få fästevid urinvägens slemhinna och försvårar för bakterien att hålla sig kvar. Bären innehåller en hög halt av C- vitamin och anti oxidanter. Anti oxidanterna i tranbär tros kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Tranbär innehåller även kalium, kalcium, magnesium, zink, järn och Resveratrol som är en antioxidant och en växtpolyfenol som bildas av flera växter, bland annnat i skalet på röda vindruvor som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. Tranbär är surt och minskar ph-värdet i urinen och neutraliserar lukten av urinen som kan underlätta för personer med inkontinensbesvär. Tranbär har även en prebiotisk verkan. Ämnen i bären sti mulerar ti llväxten av nytti ga bakterier som skyddar vår hälsa. Samti digt motverkas tillväxten av bakterien E. coli.

Lingon (Vaccinium vitis-idaea) används i folkmedicin som ett medel mot urinvägsinfektioner

Är nära besläktad med tranbär. Bäret har höga halter av tanniner (garvämnen) som har gynnsam effekt mot urinvägsbesvär. Har en infl ammati onsdämpande effekt på urinvägarnas slemhinnor och förhindrar bakterier att få fäste på slemhinnan. Lingonbladen verkar desinfi cerande på urinvägarna och är läkande, och används för att motverka urinvägsinfekti oner. Även vid gallbesvär, njursten, reumati sm och diarré. Gemensamt för Tranbär och Lingon är att de innehåller proantocyaner som är en del av det röda färgämnet i bären. Proantocyanin har en ”anti klibbningseff ekt” på bakteriernas hormonella förändring etc.

Gullris (solidago virgaurea)

Redan under medelti den använde man gullris som urindrivande medel och medicinalväxt. Betydelsefull som medicinalväxt blev gullris på 1800-talet, då den kom ti ll användning inom såväl folkmedicin som den vetenskapliga medicinen. Örten verkar även anti infl ammatorisk och kramplösande, stärkande och påskyndar även sårläkning.

Åkerfräken (Equisetum arvense)

Mest känd är åkerfräken för sin urindrivande förmåga, har också en stärkande och renande effekt på njurarna. Örten är mycket rik på kiselsyra som höjer antalet vita blodkroppar vid infekti onssjukdomar, vilket stärker immunförsvaret. Kiselsyror är en oumbärlig beståndsdel i den mänskliga organismen. Särskilt i bindväven, hud, hår & naglar.

Kollagen 2

Förstärker och bygger upp slemhinnorna i urinvägarna, är därför gynnsam mot sköra slemhinnor vid återkommande urinvägsinfektioner.

Inulin

Är ett slags kostf iber som används för att gynna tillväxten av nytti ga tarmbakterier. Lagrar energi och fungerar som prebiotika för tarmen. Prebiotika förstärker effekten av probiotika.

Probiotika

Är nyttobakterier som är bra för tarmfloran och immunförsvaret. Probioti ka har även visat sig vara bra mot allergier av olika slag. De nytti ga bakterierna hämmar ti llväxten av skadliga bakterier. Mjölksyrabakterier (Lactobacillus rhamnosus) är en typ av probioti ska bakterier, som bidrar till att eliminera och förhindra ti llväxt av skadliga bakterier i tarmen. Modern forskning visar också på att dagligt intag av Lactobacillus rhamnosus kan vara eff ekti va i att hjälpa postmenopausala kvinnor som lider av kroniska urinvägsinfektioner. Lactobacillus rhamnosus är en av de mest studerade probiotika, mycket uppskattad för sin förmåga att överleva och till och med frodas i de svåra förhållandena i mag- och urinvägarna. De nyttiga mjölksyrabakterierna Lactobaciller sänker PH värdet och hindrar överväxt av baktetrier.

Vitamin D3

Anses vara både ett vitamin och ett prohormon. Detta eftersom människan både kan producera eget D-vitamin i kroppen och tillgodogöra sig Dvitamin från kosten. I kroppen omvandlas vitamin D3, kolekalciferol till den aktiva formen av D-vitamin som kallas kalcitriol.

Om tranbär
Tranbär (Vaccinium oxycoccus; Vaccinium macrocarpon) är lingonliknande bär som liksom blåbär tillhör ljungväxterna. Växten klarar kyla och frost mycket bra. Den växer på myrar och mossar och är ofta svår att hitta eftersom den gömmer sig i mossan.

Källa: Wikipedia

Vitamin D bidrar till immunsystemets funktion

D-vitamin skyddar mot blåskatarr, den som har tillräckligt med D-vitamin i kroppen kan ha ett bättre skydd mot urinvägsinfekti oner, antyder en svensk studie publicerad i den vetenskapliga nättidskrift en Public Library of Science One.

D-vitamin, som egentligen är ett hormon, bildas i huden med hjälp av solljus. Andra källor är fet fisk som lax, makrill, sardiner, sill och ål, samt i viss mån också ägg och kött . Berikat margarin och mjölk täcker en del av vårt behov.

Livsmedelsverket rekommenderar idag extra tillskott av D–vitamin med hjälp av droppar till barn upp till fem år.

Hur mycket vitamin-D vi behöver varierar med ålder och kön. En tumregel är att kvinnor och män behöver 7,5 mikrogram per dag, gravida och ammande kvinnor 10 mikrogram per dag.

Vårt lands geografiska latitud (som begränsar tillgången på UV-ljus typ B), undvikande av sol och bristfällig kost har bidragit ti ll att D-vitaminbrist är vanligt. Riskgrupper är äldre, mörkhyade och beslöjade.

D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist kan orsaka rakit (engelska sjukan) hos barn och osteomalaci (benuppmjukning) hos vuxna.

Brist kan också leda till retlighet, depression, dålig aptit, benskörhet, led- och muskelvärk (fibromyalgi) samt hudsjukdomar (psoriasis). Även Crohns sjukdom, autism och cancer kan förvärras av D-vitaminbrist.

Källa Livsmedelsverket, Läkartidningen & halsosidorna.se

Kuriosa
Namnet Tranbär kommer av att tranor gärna äter bären. Plantan växer horisontellt efter marken och kan bli upp till en meter lång. Den blommar i maj - juni. Bären är bourgognefärgade. Tranbär förekommer i bland annat Europa och Nordamerika.

Trehalos

Trehalos är en anti oxidant som skyddar cellerna mot nedbrytning. Trehalos tillsätts ofta i produkter för sin skyddande effekt och som antioxidationsmedel.

Urinvägsinfektioner

För många är urinvägsinfekti on ett återkommande problem samti digt som problemen med resistenta bakterier ökar. Anti bioti kaanvändandet måste därför minska. Därför är det viktigt att förebygga dessa anti bioti kakurer genom att äta tranbär och lingonbär istället. Båda bären har en prebiotisk verkan. Ämnen i bären stimulerar tillväxten av nyttiga bakterier som skyddar vår hälsa.

Vanliga besvär vid urinvägsinfektion

• Trängningar, känner sig oft a kissnödig
• Sveda när man kissar
• Inte kan tömma blåsan ordentligt
• Illaluktande urin, blod i urinen
• Svårt att hålla urinen
• Lätt illamående, ont i nedre delen av magen
• Värk i ländryggen

Vem får urinvägsinfektion ?

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier. En del personer har bakterier i urinen utan att ha besvär av detta. Det kallas asymtomati ska bakterieuri, och de brukar inte behandlas. Om bakterier från urinblåsan fortsätt er ännu högre upp i kroppen, genom urinledaren till njuren, så kan det leda till en allvarligare form av urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation. För kvinnor är blåskatarr ett vanligt och i de flesta fall helt ofarligt ti llstånd. Män drabbas mer sällan, eftersom mannens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakterier än kvinnans korta urinrör. När män drabbas av urinvägsinfektion är ofta proststakörteln också infekterad. En del kvinnor får ofta blåskatarr efter samlag eller byte av partner. Vid klimakteriet minskar kvinnans eget könshormon, östrogen. När östrogenhalten sjunker påverkas bland annat underlivet. Muskler och bindväv är inte längre lika mjuka och smidiga och kan inte längre lika effektivt som tidigare knipa om urinröret och förhindra att urinen läcker ut. Sköra och torra slemhinnor underlätt ar också för bakterierna att fästa och det är då värdefullt att ta ett extra kostillskott som stärker slemhinnorna.

Hjälp vid urinvägsinfektion

Förutom att tranbär och lingon naturligtvis plockas och äts som bär, så finns det både i tablettform och dryck. Det är vikti gt att dricka rikligt med vätska när man känner symptomen av urinvägsbesvär. När man kissar är det viktigt att blåsan töms helt. Om man får blåskatarr efter samlag, ett tips är att kissa efter varje tillfälle. Tvätta inte underlivet oftare än en gång om dagen. Om man tvättar sig oftare kan besvären öka. Tänk på att tvättning och torkning alltid ska ske framifrån och bakåt för att minska risken att bakterier från stjärten når urinröret.

Ett modernare alternativ

De flesta urinvägsinfektioner behandlas med antibiotika. För många personer med upprepade infektioner kan det bli många kurer. Risken finns då att man utvecklar resistens mot antibiotika. Idag finns modernare alternativ med flera välgörande ämnen som bidrar till de nerdre urinvägarnas hälsa. Att använda ekologiskt tranbär som en kur mot urinvägsinfekti on kan ses som ett bättre alternativ.

Ekologiskt tranbär med naturliga ingredienser:
• Minska risken för urinvägsbesvär
• Stärka/skydda urinvägarnas hälsa
• Bidra till immunsystemets funktion
• Modernt alternativ, ta tabletter i form av en kur
• Lätt att ta med i vardagen eller vid utlandsresor

Välj ekologiskt – Både för kropp & Miljö

Ekologiska bärodlingar resulterar i en produktion med lägre miljöpåverkan, samtidigt som det innebär en framställning av livsmedel med högre kvalitet. Det bör även framhållas att bären i ekologisk odling varken besprutas med kemiska bekämpningsmedel eller med lätt lösliga handelsgödselmedel.
Källa. Jordbruksverket

Studier

Det finns åtskilliga studier som visar på vikten av Vitamin D, Lingon och Lactobacillus GG vid urinvägsbesvär

Studien som skrevs 1998 publicerades nya rön i tidskriften The New England Journal of Medicin. Resultatet visade att tranbär innehåller ämnet proantocyanin som har en ”anti klibbningseffekt” på kolibakterierna. Ämnet omsluter bakterien och försvårar då för bakterien att fästa på slemhinnan i urinvägarna. Detta gör att bakterien sköljs ut med urinen.

Efter en begäran från Europeiska kommissionen ombads panelen för dietprodukter, nutrition och allergier att lämna ett vetenskapligt utlåtande om en förteckning över hälsopåståenden enligt artikel 13 i förordning 1924/2006. “This opinion addresses the scientific substantiation of health claims in relation to calcium and vitamin D and the maintenance of bone.” Detta yttrande behandlar de vetenskapliga beläggen som fi nns för hälsopåståenden i förhållande till kalcium och den så betydelsefulla vitamin D.

www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1272.htm
www.efsa.europa.eu/en/scdocs/sc doc/1227.htm
www.efsa.europa.eu/en/scdocs/sc doc/1468.htm

Probiotika hjälper kroppens naturliga försvar och bidrar till att stärka deras naturliga försvar. Bidrar till att stimulera immunsystemet.

www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1247.htm

Studien "Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and Lactobacillus GG drink for the preventi on of urinarytract infections in women" utförd vid Barnkliniken,Universitetssjukhuset i Oulu, Finland ( som också publicerades i British Medical Journal/BMJ 2001; 322:1571, 30 juni) påvisar man tranbär- och lingonens motverkande effekt vid urinvägsinfektion.

www.bmj.com/content/322/7302/1571.full

Tranbär kan förhindra återkommande urinvägsinfektioner. Sex månaders konsumtion av tranbärsjuice associerades med mindre återkommande urinvägsinfekti oner (UVI)

http://www.nutraingredients.com/Research/Cranberrymay-prevent-recurrent-UTIs-so-may-the-placebo

urinvagsinfektion-tranbar

Varför fortsätta lida när det finns naturlig hjälp att få?