AlternativdoktornALTERNATIVDOKTORN

informerar om näringens betydelse för hälsan

Zink Ett mineral för immunförsvar och synförmåga

Trots att zink är ett livsnödvändigt mineral går många ovetandes runt med zinkbrist. Ihållande och återkommande förkylningar, försämrad kvalitet på hår, hud och naglar samt en orolig mage är några av de indikationer som kan tyda på låga nivåer av zink i kroppen. Zink är nämligen avgörande för att en lång rad olika faktorer ska fungera normalt. Visste du till exempel att zink är nödvändigt för kroppens matsmältning vilket gör att en brist på mineralet riskerar att leda till magknip och illamående? Fortsätt gärna läsa för att få en större förståelse för vad som händer i kroppen vid zinkbrist och vad man faktiskt kan göra för att motverka att brist uppstår.

Ett mineral för immunförsvar och synförmåga

Zink är ett viktigt mineral för immunförsvaret och behövs för att en mängd olika enzymer i kroppen ska fungera normalt. Zink bidrar till kroppens sårläkning och behövs för en god kvalitet på hud, hår och naglar. Det har visat sig att personer med akne och andra hudbesvär ofta märker positiv skillnad av ett zinktillskott. I kroppen fungerar zink som en antioxidant och skyddar cellerna mot oxidativ stress. Zink behövs också för omsättning av syre, proteiner och kolhydrater samt för ett friskt skelett. Ögonen är beroende av normala zinknivåer i kroppen för att vår synförmåga överhuvudtaget ska fungera. Eftersom zink har en viktig funktion i cellkärnan och påverkar vår arvsmassa blir det även ett avgörande mineral för många andra funktioner i kroppen. Vitamin D och hormoner som styr tillväxt och ämnesomsättning behöver zink för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig dessa. Zink har visat sig vara viktigt för att våra könshormoner ska fungera och bidrar till normala testosteronnivåer i blodet. Zink behövs också för en fungerande fertilitet och reproduktion.

zink-for-immunforsvar-o-synformaga

Trötthet och depression kan vara kroppens rop på hjälp

Symptom på zinkbrist kan vara nedsatt immunförsvar, hämmad tillväxt, försenad könsmognad, beteendestörningar, håravfall, dålig sårläkning och försämrad aptit. Hudförändringar med besvär som eksem och akne, en nedsatt synförmåga eller försämrat mörkerseende kan också vara tecken på zinkbrist. Vid allvarlig brist riskerar ögonsjukdomar såsom starr och förändringar i gula fläcken att uppstå. Numera spekuleras det även i om zinkbrist kan leda till irritation, depression, minskad inlärningsförmåga, trötthet och viktförlust – tillstånd som blir allt vanligare förekommande i Sverige.


Zink är ett livsnödvändigt mineral. Det ingår i 100-tals enzymer i kroppen som påverkar omsättningen av proteiner, kolhydrater, fett, nukleinsyror och vissa vitaminer som till exempel vitamin A. Zink behövs även för immunsystemet.
  Livsmedelsverket

Många löper ökad risk för bristsymptom

Bra källor till zink i kosten är nötkött, ost, musslor, nötter, frön och fullkornscerealier. Värt att notera är dock att fytinsyra, som finns i fullkornscerealier och baljväxter, hämmar upptaget av zink medan ett högt intag av animaliskt protein kan motverka fytinsyrans negativa effekter. Detta medför att vegetarianer med ett högt intag av fullkornsprodukter kan vara i behov av ett högre zinkintag än personer som äter animalier. Likaså kan personer med mag- och tarmproblem eller glutenintolerans behöva ett högre intag zink, eftersom zink är ett relativt svårt näringsämne även för en frisk tarm att absorbera. Ytterligare personer som kan vara i ökat behov av zink är de som drabbats av infektioner, brännskador och diabetes samt personer som äter vätskedrivande medel.

Ofullständiga mätmetoder ställer till det

En aspekt ytterligare att ha i åtanke är att det idag fortfarande saknas känsliga och specifika mått på kroppens zinkstatus. Det vanliga är att zinkstatusen mäts i plasman eftersom zinknivåerna i plasman sjunker vid zinkbrist. Problemet är dock att zinknivåerna i plasma även kan förändras av andra faktorer oberoende av zinkstatus, till exempel vid fasta, graviditet, anorexi, bantning, infektion, feber och operation. Alternativa mätmetoder där man till exempel kontrollerar zinkstatus via hårstrån ska inte heller vara fullgoda. Att de mätmetoder som idag finns på marknaden är ofullständiga försvårar givetvis möjligheterna för många att upptäcka zinkbrist.

Ett organiskt kosttillskott kan vara räddningen

För personer som misstänker eventuell zinkbrist kan ett kosttillskott vara väl värt att prova. Faktum är att det i studier bland annat har påvisats att ett intag av zinktillskott vid första tecken på förkylning lyckats både lindra förkylningen och förkorta sjukdomsperioden. I organisk form från tre olika källor, till exempel zinkbisglycinat, zinkcitrat och zinksulfat, underlättas upptaget av zink i kroppen, och vid närvaro av svartpepparextrakt blir biotillgängligheten optimal.